Các phần trình bày trực tuyến

  Khung pháp lý của EU về an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật và thực vật
EU với vai trò là tổ chức nhất thể
Tổng quan về Khuôn khổ pháp lý của EU về an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật và sức khỏe thực vật
  Luật của EU về thông tin thực phẩm cho người tiêu dùng
Pháp lý về thông tin thực phẩm của EU đến người tiêu dùng (dán nhãn, công bố dinh dưỡng, khẳng định về dinh dưỡng và sức khỏe)
  Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho các sản phẩm động, thực vật
Nhận biết và truy xuất và sức khỏe động vật tại Liên minh Châu Âu
Khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại EU: Cách thức EU đảm bảo thực phẩm được sản xuất ở Châu Âu an toàn và có thể được truy xuất trở lại – RASFF – TRACES
Hệ thống kiểm dịch động thực vật EU và Pháp luật về sức khỏe thực vật
Cách EU giải quyết thách thức toàn cầu về kháng thuốc kháng sinh (AMR)?
Hệ thống quản lý Dư lượng thuốc trừ sâu và Chất gây ô nhiễm của EU
  Các quy định đối với xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống
Lập danh sách trước
Công tác kiểm soát chính thức đối với động vật và sản phẩm động vật tại EU: Các yêu cầu nhập khẩu và kiểm soát tại điểm ra vào trong EU đối với các sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc EU
Công tác kiểm soát chính thức đối với thực vật và sản phẩm thực vật tại EU - Các yêu cầu nhập khẩu và kiểm soát tại điểm ra vào trong EU đối với các sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc EU
  Nông nghiệp hữu cơ
Phương pháp canh tác hữu cơ tại EU
  Chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý

Các tài liệu trực tuyến

Biểu trưng hữu cơ

Tải PDF

Bảo vệ sức khỏe động vật

Tải PDF

Chương trình chất lượng của EU

Tải PDF

EU là gì

Tải PDF

Chỉ dẫn địa lý

Tải PDF